Dileuen astana djeumpa kasturi
Ditjóng bak giri aneuk leuek kutru
Keu Abu Nawas lon peugah rawi
Teungoh neukheun kri nibak tuanku

Peugah hareutoë lumpoë terdjadi
Bak Radja doli neupeugah ladju
Trók sidroë ureueng geukheun meunoë kri
Hgon badjèe hadji djanggot meutabu

Tadjak kueh tanoh bak rumoh Qali
Meumeuh ulon bri meungna sigeutu
Napeuet boh guroë asoë meunjan pi
Djinoë djak ungki keudèh tjok ladju

Meunan rahsia Meukuta nanggri
Njangdjeuet terdjadi dilón terburu
Djaweueb di Radja haba meunoë kri
Meunjoë meunan pi bèk ta meunafsu

Meulumpoë kajém lam djén peunari
Bekróh padöli ta patéh ladju
Meulumpoë dja-éz wadjéb hana pi
Meunan neukheun kri uléh Tuanku

Di Abu Nawas peugah meunoë kri
Wahé e doli neudeungo aku
‘Oh ulon lumpoë sampoë Tuhan bri
Hana meulisi batjut sigeutu

Adak keumeunan e ‘Alam Sjahi
Keudéh ngon Qali peusapat aku
Di Abu Nawas peugah meunan kri
Njan nibak doli radja meusjeuhu

Radja neupanggé keunanlé Qali
Teuma neusudi pakri ban laku
Uram ngon udjong habéh neurawi
Heutanjong takbi uléh Tuanku

Djaweueblë johnjan di tuan Cali
Handjeuet hai doli pertjaja ladju
Handjeuei pertjaja beuna beurangkri
Lumpoë hai doli le djén peulaku

Meuiman chabaran dituan qali
Aku Nawas bri djeunaweueb mupru
Peue djeuet neupeugah ulah meunan kri
Hana areuti lumpoë di aku

Bah lon pertjaja ban haba qali
Beklé hai doli dudoë meudjampu
Aneuk sjeedaga njangka terdjadi
Djinoë didjih pi lagee mie ulu

Keureuna lumpoë sampoë meung ungki
Buet tengku Qali meunjang peulaku
Nibak simalam Tuhan teukeudi
Lumpoë terdjadi njangna sigeutu

Lumpoë meukawén ngon aneuk Qali
Djeunamee djibri hana bertentu
Na siploh bahra Meukuta nanggri
Hana rok geubri salén sigeutu

Teuma kameuthee mubee bak Qali
Teuma peureugi bak djih njan ladju
Teuma geupaksa atra geutaki
Karna sabab pi-karóh djeuet karu

Sabab han djitém kawén terdjadi
Ngon aneuk Qali hana meunafsu
Njangdjeuet di ulon langsóng meunan pi
Lumpoë Tuhan bri teuntee lon djak eu

Johnjan tertawa Radja neungo kri
Buet njoë bak Qali piké’tuanku
Teuma meu-haba di Radja Doli
Djeunaweueb neubri bekdjeuet keukaru

Hai Abu Nawas ulon peugah kri
Lhèe uroè’ lon bri tanggóh di aku
Aneuk sjèedaga taba kemari
‘Ohtroh hat djandji sampoë wakeutu

Di Abu Nawas meukeumah diri
Hendak kembali idin Tuanku
ladju geugisa sigra johnjan pi
Haba lon rawi keu Qali tengku

Didalam haté piké ka sangsi
Muka pimeüri kaputjat ladju
Meu hasék ulèe Malee bak doli
Sabab leumah-ri keunong bak iku

Leumah rahsia njangka sembunji
‘Ajéb ngon keudji bukon sigeutu
Ngon Abu Nawas kakeumah Qali
Mubaro seu-i haté njan kuju

Baroè kon rantjak lagak han sakri
Di Tengku Qali leupah tjot iku
Djinoè’ keubaro kakeundo bibi
Di Tengku Qali handjeuei padjöh-bu

Meunjo buet salah kasah meusundi
Balasan neubri uléh Tuhanku
Bah that beurangsoë sampoë beurangri
Nibak Illahi saban e Tengku

Beuna tapiké haté meurawi
Bak buet njang keudji bek na sigeutu
Hana ubak ban njan tuan Qali
‘Ajéb ngon keudji gobnjan ka -tunu

***

Reudok meugeud’uem udjeuen kateuka
Ie krueng karaja djibeudoh tjeukoë
keu Radja Haruen lon puwoë haba
Teungoh bitjara ngon Wazi Meuntroë

DjinOë toh lagëe teuntëe bak gata
Pakri usaha urëueng’dua droë
Abu Nawas pakri ngon Qali dua
Bekroh meudakwa hana got bunjoë

Djiseuót meunoë Meuntroë lé sigra
Daulat Meukuta neudeungo kamoë
Abu Nawas peurlëe tountëe hareuta
Bah that na haba meudëh ngon meunoë

Didjih that beutói ban rhói dji bawa
Hana meuputa batjut laén roë
Bah that tapeugah kasah djih gila
Roh teumeureuka njangna geutanjoë

Njang-got neupeusan beuridjang sigra
Deungon sjeedaga beutroh lom keuhoë
Bak Tengku Qali tatji usaha
Pulang hareuta bandum sinaroë

Meuhan geupulang teuman ban suka
Bekle takira meudéh ngon meunoë
Teuma bak waki doli meu-haba
Neujue seuranta ureueng dua droë

Djeh Abu Nawas deungon sjeedaga
Beutroh djiteuka tadjak tueng keunoë
Waki berdjalan johnjan lé sigra
Ladju dji mita ureueng dua droë

Bak Abu Nawas katroh djiteuka
Peugah lé landja ngon haba meunoë
Tengku beutróhlé panggé lé Radja
Deungon sjeedaga djinoë beusampoe

Ngon aneuk Meusé sadjan lé neuba
Nibak Meukuta beutróh uroë njoë
Di Abu Nawas meukeumah landja
Sadjan sjèedaga neudjak lé djinoë

‘Ohban saré troh neupijoh sigra
Beu-et le landja negop dua djaroë
E daulat ampon ulon kateuka
Salëh peue haba neupeusan kamoë

Njang ulon panggé keunoë lè gata
Haba baroë sa pakri seuleusoë
Tjuba tapeugah njang sah sibeuna
Aneuk sjeedaga njangka mupaloë

Di Abu Nawas peugah lé teuma
Keurani sigra kalam bak djaroë
Uram ngon udjong langsong peu haba
Bandum sigala habéh hareutoë

U dalam surat leugat dji-rika
‘Oh habeh haba Abu Nawas woë
Jue seutoi Qali doli Meukuta
Beutroh ngon sigra geujue ba sampoë

Qali pi sampoë keunan geuteuka
Nibak Perdana’ neujue tanjong proë
Djinoe neupulang bandum hareuta
Akan sjeedaga bandum neupuwoë

Hareuem tapadjoh tatroh tan laba
Gob po hareuta handjeuet keu asoë
Keupeue hai Tengku lagu njan rupa
Djeuet ta inanja sjeedaga sidroë

Di Tengku Qali gaki ka geumpa
‘Ohtëe neukheun La karóh neukheun loe
Ha té’ teumakót teukeujet raja
Badan kalija meutoto asoë

Teuma geupulang johnjan hareuta
Akan sjeedaga bandum geupuwoë
Buibë njang geutjok pulang simua
Keunan bak Radja bandum sinaroë

Keu Abu Nawas pulang lé Radja
Dumna hareuta si gala bagoë
Di Abu Nawas leupah gumibira
Gobnjan meunang ka ngon Qali nanggroë

Nibak meuhukom langsong ka-beuna
Ubak sjèedaga kaneupeudjaroë
Hana djitém tueng bandum hareuta
Peuleumah guna didjih njan sidroë

Keu Abu Nawas pulang simua
Tengku po djeunba bandum atra njoë
Di ulón tuan sadjan Maulana
Ho2 njang neuba ikot di kamoë

Di Abu Nawas peugah lom teuma
Kalon terima bandum sinaroë
Djinoë ulon bri e njak keu gata
Seudeukah hamba hai po samlakoë

Di aneuk Meuse hana le haba
Seubot sjêèdara teuma lé sampoë
Ngon Abu Nawas kasah sjeedara
Teutab lé haba rotdéh ngon rotnoë

Na umu lhèe thon nibak lón kira
Aneuk sjèedaga lakee idin woë
U nanggroë Meuse sigra lé gisa
Ka habéh haba sjeedaga sidroë

Disadur dari dari buku HIKAYAT ABU NAWAS, Penerbit Tunu Lho’sukon ditulis oleh Tengku Abdullah Badaly, Tahun terbit tidak diketahui.

Advertisements